Каргалык айыл өкмөтүнүн аймагында жергиликтүү демилгелерди каржылоого жарыяланган конкурс жөнүндө

Каргалык айыл өкмөтүнүн аймагында жергиликтүү демилгелерди каржылоого жарыяланган конкурс жөнүндө

КУЛАКТАНДЫРУУ

  1. Кулактандыруу чыккан күн: 2022-жылдын 18-февралынан
  2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы: Каргалык айыл өкмөтү.
  3. Жергиликтүү демилгени ишке ашыруу мөөнөтү: 10июль 2022-жылга чейин.
  4. Конкурска катышууга конкурстук өтүнмөнү берүү үчүн зарыл документтер:

1) кулактандыруунун 1-тиркемесине ылайык жазылган арыз.

2) паспорттун көчүрмөсү (жеке жактар үчүн), юридикалык жак катары каттоодон өткөнү тууралуу күбөлүктүн жана уставдын көчүрмөлөрү (юридикалык жактар үчүн);

3) кулактандыруунун 2-тиркемесине ылайык жазылган сунуш (жергиликтүү демилгенин сүрөттөлүшү) жана кулактандыруунун 3-тиркемесине ылайык жазылган бюджет.

Сунушка (жергиликтүү демилгенин сүрөттөлүшүнө) төмөнкүлөр тиркелет: милдеттенме каттар, чыгымдарды тастыктаган, конкурстун катышуучусунда ресурстар бар болгонун ырастаган финансылык жана башка документтер (жергиликтүү демилгенин мазмунуна жараша), эгерде зарыл болсо – жергиликтүү демилгени ишке ашыруунун жүрүшүндө пайда болгон продукттарды, анын жыйынтыктарын жана объекттерди андан ары эксплуатациялоонун жана башкаруунун планы. (Кененирээк маалымат алуу үчүн ссылкага кириңиз)

Добавить комментарий