«Кара-Ой», «Жел-Тийбес» участокторунан аукцион аркылуу кайрак аянттары ижарага берилет.

Тогуз-Торо айыл аймагынын айыл өкмөтү тарабынан Тогуз-Торо айыл аймагынын Дөдөмөл айылындагы  1483-контрунун «Кара-Ой», «Жел-Тийбес» участогунан  АУКЦИОН аркылуу кайрак аянттары ижарага берилет.

Жалпы берилүүчү жердин аянты:
«Кара-Ой», «Жел-тийбес» участогу, жалпы-7 га ( 2 лот-2 га дан, 1 лот-3 га)

Өткөрүү убактысы: 2019-жылдын 15-майы, саат 10-00

Өткөрүү орду: Дөдөмөл айылы

Арыздарды жана документтерди кабыл алуу: Тогуз-Торо айыл өкмөтү, 2019-жылдын 10-майы, саат 17-00 го чейин.

АУКЦИОНго катышуу үчүн төмөнкү документтер тапшырылат:

Жеке жактарАрыз

  • Паспорттун көчүрмөсү
  • Кепилдик төлөмдүн квитанциясынын көчүрмөсү ( ар бир лотко өзүнчө)
  • Эгерде документтерди өзүнүн өкүлү аркылуу тапшырса, анда нотариалдык күбөлөндүрүлгөн ишеним кат жана өкүлдүн паспортунун көчүрмөсү кошо талап кылынат.

 

Юридикалык жактар

  • Арыз
  • Паспорттун, күбөлүктүн көчүрмөсү
  • Кепилдик төлөмдүн квитанциясынын көчүрмөсү ( ар бир лотко өзүнчө)
  • Уставдын көчүрмөсү
  • Каттоо күбөлүгүнүн көчүрмөсү
  • Уюштуруу келишимдин көчүрмөсү
  • Юридикалык жактын өкүлүнүн ыйгарым укуктарын тастыктоочу  документтер ишеним кат же  кызмат адамын дайындоо тууралуу буйрук.

Сурап билүү телефону:   5-02-54 (03738)

Моб.тел:                             0707 24 44 20

0700 20 54 09

Добавить комментарий