Укук коргоо органдары

Тогуз-Торо  райондук ички иштер  бөлүмү

1935-жылы Ак-Чийде  (азыркы Казарман ) кыштагында   40 боз уй тигилип,  салтанаттуу  майрам  болуп, Тогуз-Торо  райондук  ички иштер  эл комиссариаты  (НКВД) деп аталып,  алгач  начальнигине  А. Крысин дайындалган. Райондун  аймагында  коопсуздукту, коомдук тартипти  сактоо, кылмыштуулук менен  күрөшүү, укук  тартибин  сактоо  үчүн  алдын ала  профилактикалык  өздүк жеке  коопасуздугун камсыз  кылуу ж.б.   иштерди  аткарат. Тогуз-Торо  ички иштер  бөлүмүнүн начальниги болуп Доржиев, Караев, Супатаев, Итигулов, Б. Абсатаров, Жумалиев, С. Курманов, Кашкелеңов, А. Кабаев, Ж. Найманбаев, А. Акунов, Н. Өсөров, А. Малабеков, Султанаев, Ж. Джоробеков иштешкен. Учурда полковник З.Масиров . 38 кызматкер  эмгектенет (2016).

Тогуз-Торо районунун  прокуратурасы

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана башка ченемдик укуктук  актыларынын так жана бирдей аткарылышына көзөмөл  жүргүзүүчү  орган. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына карайт. Тогуз-Торо райондук  прокуратурасы  1935-жылы 10-ноябрдагы  Кыргыз АССРнын  Борбордук  Аткаруу Комитетин Указынын негизинде  Тогуз-Торо  райондук  прокуратурасы негизделген.

Райондун аймагында  мыйзам  актыларынын  так жана бирдей  аткарылышына өз укук чегинде  көзөмөл  жургүзөт.

1950-жылы А.Сонунбекова, кийин Д.Байсеитов, А.Сонунбекова, К.Бегалиева, Ж.Бакирдинов, А.Султанов, Д.Алиев,  Д.Дооронбеков, А.Кыдырмышов, Т.Мамытов,Т.Аккозуев, Б.Маматбаев, И.Токтосунов иштешкен. Учурда Тогуз-Торо  районунун  прокурору  М.Конгайтиев

Комментирование запрещено