Айыл өкмөттөрү

Айыл өкмөттөрү

Райондогу айыл өкмөттөрү Негизделген жылы Аянты миң га Калкы

нын  саны 2016-жылга карата

Район

дун борбору

нан алыстыгы  км

Облустун борбору-Жалал-Абад шаары

нан алысты

гы  км

Айыл өкмөттөргө  кирген кыштактардын аты
Атай 1996 27,8 2147 21-25 км 160 км Карл Маркс, Атай
Көк-Ирим 2002 53,3 3485 18км 142 Арал, Бирдик
Каргалык 1996 56,6 11258 600м 160 км Казарман, Чет-Булак, Макмал
Кара-Суу 1996 28,7 3071 3 км 163 км Кара-Суу, Табылгыты
Тогуз-Торо 1996 94,6 4631 20-45 км 165 км Кош-булак, Ленин, Өрнөк, Дөдөмөл

Комментирование запрещено