Тогуз-Торо районун өнүктүрүү фондусу

      “Тогуз-Торо районунун өнүктүрүү фондусу” мекемеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 10-ноябрындагы №633 “Региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүүнүн тартиби жөнүндөгү” токтомунун негизинде жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүнү жана күтүүнү каржылоо, райондун социалдык-экономикалык онүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча максаттуу багыттагы иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн түзүлгөн.             Фонддун укуктук формасы-коммерциялык эмес, киреше алууга багытталбаган фонд.
Фонддун негизги максаты: райондун жарандарынын жашоо деңгээлин жогорулатуу жана жергиликтүү экономиканын өнүгүүсү үчүн багытталган артыкчылыктуу демилгелерди же долбоорлорду колдоо болуп саналат.
Фонддун акча каражаты багытталуучу иш-чаралар эки пунктчага бөлүнгөн, башкача айтканда бюджеттик каражаттардын эсебинен каржылануучу максаттарга жана атайын каражаттардын эсебинен каржылануучу максаттарга.

а)   Бюджеттик каражаттар: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген тизмеге ылайык жалпы мамлекеттик маанидеги, алтындын запасы 50 тоннадан ашык болгон кен чыккан жерлер боюнча жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөрдүн 30%ынын;

Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндогү мыйзамга ылайык алтындын запасы 50 тоннадан аз болгон кен чыккан жерлер, о.э. жалпы мамлекеттик маанидеги пайдалуу кен чыккан жерлер боюнча жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөрдөн түшүүчү каражаттардын 80%ынын;

Жер казынасы жөнүндө геологиялык маалыматтын пакетинин бонусун жана наркын алып салуу менен обьектер тарабынан жер казынасын пайдалануу укугун ишке ашыруу үчүн жыйынтык сумманын 3%ынын;

Токой фондунун жана запастардын жерлеринин аймагында жайгашкан пайдалуу кен чыккан жерлерди иштетүүдөн чегерилүүчү жергиликтүү маанидеги инфраструктураларды өнүктүрүүгө жана күтүүгө арналган каражаттардын эсебинен түзүлөт.

б)  Атайын каражаттар: донорлор жана демөөрчүлөрдүн ыктыядууу төгүмдөрүнөн, мыйзамда тыюу салынбаган башка булактардын эсебинен түзүлөт.

а)         Бюджеттик каражаттардын эсебинен төмөнкү максаттарга:

-Калктуу конуштарды көрктөндүрүү, инфратүзүмүн өнүктүрүү, жерлерди мелиоративдик   жакшыртуу, сугат түйүндөрүн, гидротехникалык обьектилерди оңдоо, калыбына келтирүү, агротехникалык иш-чараларга;

-Жергиликтүү калкты ичүүчү таза суу менен камсыздоо, суу түтүктөрүнүн тарамдарын оңдоо жана калыбына келтирүү боюнча иш-чараларга;

— Курорттук-рекрециялык зонаны өнүктүрүүнүн башкы пландарын, калктуу конуштардын айыл-шаарларды куруу документтерин иштеп чыгууга,

экологиялык жана айлана-чөйрөнү коргоо боюнча иш-чараларды камсыздоого;

— Инвесторлор менен капиталга чогуу катышуу жана/же инвесторлор менен биргелешип каржылоо принцибинде облустарда, райондордо жана шаарларда жаңы ишканаларды ачууга;

— Туризмди өнүктүрүү жана эл аралык туризм үчүн жагымдуу шарттарды түзүү иш-чараларына;

— Коомчулуктун муктаждыктарын камсыздоого жана жергиликтүү экономиканы өнүктүрүүгө

багыттала турган айыл аймактарына айыл-чарба техникаларын жана жабдууларын жаңыртууга, борборлоштуруп сатып алууга ж.б.у.с милдеттерди чечүүгө багытталат.

  б)        Фонддун атайын каражаттарынын эсебинен томонку максаттарга:          

— Жөндөмдүү жана таланттуу балдарды колдоого;

Акы төлөөчүлүк, мөөнөттүүлүк жана кайтарымдуулук негизинде көп балалуу жана жаш үй-бүлөөлөрдү, бюджеттик уюмдардын жумушчуларын, райондун экономикасын өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүчү бизнес-долбоорлорду микрокредиттик уюм аркылуу микрокредиттөө;

-Ипотекалык кредиттөөгө, калктын аярлуу катмары үчүн турак-жайдын курулушуна;

-Билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык коргоо, маданият жана спорт мекемелеринин,

укук коргоо органдарынын, коргоонун, жарандык коргонуунун, жалпыга маалымдоо

каражаттарынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын материалдык-

техникалык базасын чындоого багытталат.

 Фонддун башкаруу органдары:

Жогорку башкаруу органы — Фонддун Байкоочу Кенеши

Аткаруучу органдары:  Фонддун башкармалыгы, администратору, мекеменин кызматкерлери

“Тогуз-Торо онуктуруу фондусу” мекемесинин Байкоочу Кенеши коллегиялык байкоочу орган болуп саналат, ал Фонддун Жобосуна ылайык берилген ыйгарым укуктардын жана функциялардын чегинде Фондко жалпы жетекчиликти жузого ашырат жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдеринин сакталышын, Фонддун акча каражаттарынын максаттуу пайдаланышын камсыздайт.Фонддун милдеттерин аткаруу учун Байкоочу Кенеш Фонддун Башкармалыгын тузот.

Башкармалыктын курамына: эки жылдык моонот менен Мамлекеттик органдардын окулдору, коомдук жана окмоттук эмес уюмдардын 50%пайыздан кем эмеси кирет. Калган мучолор:Фонддун Башкармалыгынын мучолорун тандоо боюнча маалыматтардын негизинде тандалып алынат. Маалымат жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланат.

Байкоочу Кенештин жана Башкармалыктын мучолору копчулук добуш беруу менен оздорунун ичинен торагаларын шайлашат.

Азыркы учурдагы фонддун Байкоочу Кенешинин торагасы: Р.С. Секеленов

Башкармалыктын торагасы: М.Б.Акматбеков

Фонддун администратору: Тогуз-Торо районунун акими ______________.

Мындан сырткары мекемеде эки кызматкер айлык акы алып эмгектенет. (бир бухгалтер бир адис)

“Тогуз-Торо районунун онуктуруу фонду”  мекемесине Макмалалтын  ишканасынан 2% салык эмес төлөмдөрдөн келип түшкөн акча каражаты 2015-жылдан баштап тушуп баштаган.

Быйылкы жылга чейин Макмалалтын  ишканасынан 2% салык эмес төлөмдөрдөн келип түшкөн акча каражаттарына томондогу айыл окмоттордун долбоорлору каржыланган жана бугунку куну иштеп жатат:

“Тогуз-Торо районунун онуктуруу фондусу” аркылуу каржыланган долбоорлор:

Жылы Айыл өкмөтүнүн аталышы Жазылган долбоор аталышы Алынган же ишке берилген Фонд тарабынан каржыланган сумма
1 2015 Тогуз-Торо Комбайн техникасын алууга жазган долбоору 1даана комбайн 6 790 000
2 2015 Сары-Булуң Комбайн техникасын алууга жазган долбоору 1даана комбайн 6 790 000
3 2015 Атай Атай айылынын “Таза-Суу долбоорунун чиймеси Таза-Суунун чиймеси 329 078
4 2016 Кок-Ирим Жайыт комитетине погрузчик техникасын алууга жазган долбоорунун өздүк салымына 1даана погрущчик 550 000
5 2016 Атай Жайыт комитетине погрузчик техникасын алууга жазган долбоорунун өздүк салымына 1даана погрущчик 1 843 080
6 2016 Каргалык Таза-Суу системасын реконструкциялоого Таза-Суу реконстр-я болууда 2 276 000
7 2016 Кок-Ирим 3 трактор техникасын алууга жазган долбоору 3даана трактор 3 799 998
8 2016 Кок-Ирим Айыл чарба шаймандарын алууга жазган долбоору 1прессподборщик, 1соко,1борона диск-я, 1тележка, сеялка 2 550 000
9 2016 Атай Карл-Маркс айылынын “Таза-Суу” долбоорунун чиймесине Таза-Суунун чиймеси 712 000
10 2017 Сары-Булун Жайыт комитетине трактор техникасын алууга жазган долбоорунун өздүк салымына 1даана трактор-эксковатор 1 315 000
 

 

 

11

 

 

 

2017

 

 

 

Каргалык

“Айыл Банктан” кредитке трактор техникаларын шаймандары менен кошуп алып “Каргалык-МТС” ишканасын ачуу боюнча жазган долбоорунун кепилдик толомуно

 

3даана трактор, Беларусь, 2 даана соко, 3даана прессподбощик  

 

 

3 500 000

12 2017 Тогуз-Торо Жайыт комитетине “трактор техникасын шаймандары менен(прессподборщик, борона дисковая , косылка, соко, тырмоо) кошуп алуу” учун оздук салымга 1 даана трактор, пресподборщик, борона дисковая, косылка, тырмоо, соко, пресподборщик 898300
13 2017 Атай “Атай-Биримдик” МТС ишканасына уч трактор шаймандары менен кошуп алууга жазган долбооруна

(борона дисковая, опрыскиватель, соко,прессподборщик,сеялка,

3 даана трактор, борона дисковая, соко,жер семирткич чачуучу агр-т, сеялка. (кошумча: июль айында бир даана прессподборщик алынат) 6 200 000
Жалпы 37 553 456

Жалпы:  37 553 456 (отуз жети миллон беш жуз элуу уч мин торт жуз элуу алты) сом

Сары-Булун айыл окмотунун  трактор техникасынын  шаймандары менен алууга жазган долбоору фонддун Байкоочу Кенеши тарабынан жактырылып  2018-жылга карата , каржылоо алдында турат.

Бюджеттик каражаттар: Макмалалтын  ишканасынан 2% салык эмес төлөмдөрдөн келип түшкөн акча каражаттары бюджеттик акча каражаттарга киргендиктен жогорудагы долбоорлор бюджеттик каражаттын эсебинен каржыланган.

Атайын каражаттар: Ыктыярдуу демоочулордун, донорлордун фондко которгон акча каражаттарынан куралат жана демоорчулордун жоктугуна байланыштуу бугунку кунго чейин эч кандай долбоорлор каржыланган эмес.

Башкармалык тарабынан  2018-жылдын фонддун Байкоочу Кенешинин  кароосуна сунушталган долбоор. 

  1. Каргалык айыл окмотунун жайыт комитетине АРИС аркылуу жук ташуучу техника алууда оздук салымга сурап жазган долбоору
  2. Кок-Ирим айыл окмотунун “Нива” комбайн техникасын алууга жазган долбоору
  3. Тогуз-Торо айыл окмотунун Додомол айылынын 4200 метр ички жолдоруна шагыл тошоо, ирригациялык тутукторду орнотуу боюнча  долбоору,
  4. Каргалык айыл окмотунун “Каргалык МТС” муниципалдык ишканасына айыл чарба шаймандарын жана эл. аспаптарын алуу учун жазган долбоору
  5. Тогуз-Торо айыл окмотунун Орнок айылындагы Орнок каналынын капиталдык ремонт иштеринин долбоорун жана сметасын тузуу боюнча долбоору.
  6. Каргалык айыл окмотунун “Жалал-Абад областык онуктуруу фондусуна” сунуштоо учун “Макмал орто мектебинин чатырын алмаштырууга жазган долбоору.

 Кененирээк маалымат алууну каалоочулар “Тогуз-Торо онуктуруу фондусу” мекемесине кайрылсаныздар болот.  Дареги: Тоголок-Молодо кочосу №53 (администрациянын имаратынын ичинде)

Комментирование запрещено