Сагымбай  Орозбаковдун  150 жылдыгына карата №8  Абдыжапаров  Маатмуса  атындагы  жалпы  билим берүүчү орто  мектебинде өткөрүлгөн иш-чара

2017-жылдын 12-декабрында  №8  Абдыжапаров  Маатмуса  атындагы  жалпы  билим берүүч орто  мектебинде кыргыз тили  жана  адабияты  мугалими  Бекова  Керездин  8-класстар  тарабынан  уюшулган  Сагымбай  Орозбаковдун  150  жылдыгына  карата  өткөрүлгөн  иш  чара  болду.

Иш чаранын жүрүшүндө «Манас»  эпосу  кыргыз  элинин  ата-мурасы,  улуттун  сыймыгы,  руханий  маданиятынын  туу  чокусу, кылымдар  бою  муундан-муунга  оозеки  түрүндө  өтүп,  сакталып  келген  ыр  турундогу  улуу  чыгарма  экени негизги максат болуп,  окуучуларды көркөм  үн  кубултуп  Манас  айтууга,  эли  жерин  көздүн  карегиндей  сактоого,  патриоттуулукка  тарбиялап, иш-чара жогорку деңгээлде өткөрүлүп, өз максатына жетти.

Добавить комментарий