Билим берүү мекемелери

Мектепке  чейинки билим берүү уюмдары

Мектептер

“Аздек”  мектепке чейинки  билим берүү  уюму

2007-жылы  Кош-Булак айылында Азия өнуктүрүү банкы (АБР) тарабынан  каржыланып,  “ Жамааттык  деңгээлде  кенже  курактагы   балдарды  өнүктүрүү долбоорунун” алкагында  3-7 жаштагы балдарды мектепке  даярдоо  классы  болуп ачылган. 2012-жылы 30 орунду “Аздек”  мектепке чейинки  билим берүү уюму болуп кайра түзүлгөн. Учурда  директору М.Назаралиева. Бүгүн 6 тарбиячы  иштейт   (2016).

Наристе мектепке  чейинки билим берүү уюму

2004-жылы Дөдөмөл  айылында Азия өнүктүрүу банкы  (АБР) тарабынан  каржыланып,  “Жааматтык деңгелде  кенже курактагы  балдарды  өнүктүрүү  долбоорунун”  алкагында  30орундуу балдар  бакчасы  болуп, А.Кадыржановдун  эки бөлмөлүү  менчик  тамында  ачылган . 2009-жылы  Республикалык  бюджеттин  каржылоосуна  өткөн. Учурда  директору А.Өзүканова . Бүгүн 9 адам иштейт.

“Айдай”  мектепке чейинки   билим берүү  уюму

         2011-жылы Казарман  айылында  Каргалык  айыл өкмөтүнүн  мурунку   имараты  берилип,  “Айдай” бала  бакчасы болуп  ачылган.  Бүгүн   14адам  ( алардын ичинен, 4  тарбиячы, 1 жогорку билимдүү, 1 атайын орто, 2 бүтпөгөн жогорку )эмгектенишет. Учурда  директору   Ж. Турусбекова.  64 бала тарбияланат.

“Перизат”  мектепке чейинки  билим берүү уюму

2015-жылы чет-Булак  айылында 2топтон  турган (ортонку жана кенже)  топ  болуп  ачылган.  Анда  14адам  (алардын  ичинен  4тарбиячы, 2 жардамчы тарбиячы, 1 медайым, 2 ашпозчу) эмгектенет.  Учурда  директору М.Жумалиева.

“Жетиген” мектепке чейинки билим берүү уюму

2006-жылы  Атай  айылында  Азия өнүктүрүү банкы  АБР  тарабынан  каржыланып, “Кенже курактагы  балдарды  өнүктүрүү” долбоорунун  алкагында  байланыш  түйүнүнүн  имараты  берилип  “Жетиген” балдар  бакчасы  болуп  ачылган. Анда  7 адам ( алардын  ичинен  3 жогорку  билимдүү, 1 атайын орто, 1 бүтпөгөн  жогорку, 2 орто  билимдүү тарбиячы) эмгектенет. Учурда  директору А.Мамытбекова.

“Седеп” мектепке чейинки билим берүү  уюму

2007-жылы Кара-Суу  айылында  Азия өнүктүрүү  банкы АБР  тарабынан  каржыланган  “Кенже  курактагы  балдарды  өнүктүрүү” долбоорунун  алкагында  “Седеп”  мамлекеттик  эмес уюм менен  биргеликте  жазылган  проектинин  негизинде  бала  бакча  болуп  ачылган. Бүгүн  11 адам эмгектенип, 50 бала тарбияланууда. Учурда  директор  Р.Солтоева.

“Айзирек ” мектепке  чейинки билим берүү уюму

2012-жылы Табылгыты айылында бир группа  болуп ачылган.  Анда  (2 тарбиячы, 1 жардамчы  тарбиячы,1 медайым, 1 ашпозчу) эмгектенет. 20  бала  тарбияланып  жатат.

2007-жылы Арал  айылында  Азия өнүктүрүү банкы АБР тарабынан каржыланган  “Кенже курактагы балдарды  өнүктүрүү ” долбоорунун  колдоосу  жана   “Жашзирек” коомдук  фондунун  демилгеси  менен,  бала бакча  ачылган. Анда  7 адам  эмгектенип, 30 бала  тарбияланат. Учурда  директору Г.Эстебесова (2016).

“Жаңылмырза” мектепке чейинки  билим бурүү уюму

1992-жылы уюшулган. Алгач 95 баланы  камтыган 4 группа  иштеп,  башчысына Иманбердиева Жаңылмырза дайындалган. 2007-жылдан  “Алтын ачкыч”  бала бакчасына  “Жаңылмырза”  ысымы берилген. Учурда “Жаңылмырза”   мектепке чейин билим берүү  уюмунун директору А.Төлөгөнова(2016).

Мектептер

Асан Абдраимов  атындагы  орто  мектеби – Каргалык  айыл  өкмөтүнүн  Казарман  айылындагы  мектеп.  1928-1931 жылдары  алгачкы  мугалимдер  Барчыков  Жумалы,  Мамырова  Ажар  болушкан. 1935-жылы  төрт  жылдык башталгыч  мектеп  болуп уюшулуп,  анын директору  болуп  Мааткеримов Маша  дайындалган. 1938-жылы  мектепти  куруу  иши башталып, 1940-жылы  бүткөрүлүп пайдаланууга берилген. 1940-жылы  жети жылдык мектеп (директору  Чикеев) болгон.  1945—1950-жылдарда Казарман орто мектеби он жылдык мектеп болгон. Бул мезгилде райондун аймагындагы  негизги  мектептерди аяктаган  балдар орто  билим алуу үчүн  бул мектепке келип, билимин улантышкан. Мугалимдер  жааматы  Тоту Мойдунов,  Тайлак Абдылдабеков, Сулайман Бектенов, Нина Золотухина, Култай Эркинбаев  сыяктуу  педогогдор  менен   толукталган.  1953-жылы  орус класстары жана  мектеп-интернат ачылган.  2001-жылы мектептин  740 орундуу  имараты буткөрүлгөн.  2002-жылы  Казарман орто  мектебине  Кыргыз Республикасынын  эмгек синирген  мугалими, “Ардак Белгиси”  орденинин ээси Асан Абдраимовдун  ысымы берилген. Бул мектепте “Кыргыз  ССРинин  эмгек сиңирген” мугалимдери  Н.Е.Золотухина ,  А.Абдраимов, У.Бозалаевалар эмгектенишкен.  Алгач мектеп директору  М.Мааткеримов, кийин  Чикеев, М.Чекиров, Б.Беккулиев, А.Муралиев, Байкалмак, Т.Адраңов, Алманбетов, В.Мамажанов, Кайбылдаев, Т.Мойдунов, А.Абдраимов, О.Жусупжанов, С.Шайылдаева, Байсынов, Т.Моңолов, Э.Базаров, К.Итигулов, Т.Турдумамытов, М.Мамырканов, С.Дыйканбаева, А.Камчыбеков, Т.Сатыбалдиев, Б.Кадыркулов, Н.Токтобаева, К.Төрөгулов, А.Базарова, С.Матиева иштешкен.  Учурда мектеп  директору  Э.Арзиева. 2015-2016- окуу жылына карата  мектепте  78 мугалим (71 мугалим жогорку, 7 мугалим бүтпөгөн жогорку  билимдүү, 26 мугалим  билим берүүнүн отличниги) эмгектенип,  790 окуучу  окуйт  (2016).

Макмал  орто  мектеби. Каргалык айыл  округунун  Казарман  кыштагындагы  мектеп.  Макмал  орто  мектеби  алгач Казарман  орто  мектебинин базасында  1-4 орус  башталгыч мектеби болуп ачылып   Н.Е.Золотухина  жетектеген. 1983-жылы азыркы М.Жаныбаева мектебинин имаратында “Кыргызстан   ЛКЖС нын  60 жылдыгы “  атындагы  Макмал орто мектеби болгон. Макмал  орто мектебинин имараты 1986-жылы курулуп ачылган. Алгач мектептин директору А.Ниязалиев,  кийин М.Калчабаев,  А.Ормонбекова, С.Монолова, С.Аттокуров, Т.Орокбаев, С.Матиева  иштеген. Мектеп директору Т.Орокбаев иштеген учурда анын  демилгеси менен биринчи жолу  (2008) Азия онуктуруу банкы, Америкалык  “Мерсико”  уюму тарабынан  мектептин усту толук чатырланып ,  мектептин жалпы комплекси  ремонттон откорулгон. Учурда мектептин директору  А.Базарова  2015-2016- окуу жылына карата 117 мугалим  (алардын  ичинен 100  жогорку, 5 атайын  орто, 2 бутпогон жогорку , 29 билим беруунун отличниги)  эмгектенип,  1298 окуучу билим  алууда.

Таштемир  Сатыбалдиев  атындагы  орто мектеби — Кара Суу айыл округунун  Кара Суу  айылындагы  мектеп . 1937-жылы  Карамырза  башталгыч  мектепби болуп  негизделген. 1939-жылы  7 жылдык, 1960-жылы  С.М.Киров  атындагы  сегиз жылдык  мепктеп, 1974-жылдан 10 жылдык, 1991-жылдан он бир жылдык  мектеп  болгон. 1998-жылы  С.М.Киров атындагы  орто мектеби , Кара Суу орто мектеби  деп аталган.  Алгач  мектептин  директору  Р.Бакасов, кийин Ө.Мусаев, Ш.Айманбетов, Ы.Мамбеталиев, Т.Абдыкеримова, К.Сулайманов,Ш.Стамбаев, С.Алиев, М.Кожомбердиев, Ш.Абдылдаева, Б.Кармышакова, Т.Эралиев, С.Орозов, Ж.Кучкачова, Ш.Токоев болушкан. Учурда   мектептин  директору  В.Эпеева. 2015-2016-окуу жылына карата  32 мугалим  (алардын ичинен  22 жогорку, 3 атайын орто, 1 бутпогон жогорку, 6 билим беруунун отличниги)  эмгектенишет. 221 окуучу  билим алууда.

Иманберди уулу Иса  атындагы орто мектеби —  Тогуз Торо  айыл округунун  Ленин айылындагы   мектеп. 1968- жылы Казарман орто мектебинин  филиалы катары ачылып , анын жетекчилигине Садырова Бүбүайша дайындалган. 1969-жылы  башталгыч мектеп, 1972-жылдан  сегиз жылдык мектеп, 1977-жылдан  Ленин  атындагы  орто мектеп, 2000-жылы  Иманберди уулу Исанын  ысымы берилген. Мектеп  директору  болуп алгач  Б.Садырова, кийин Б.Исамамбетова, С.Насирдинова, М.Эпеев, А.Романова, У.Андакулова, Ж.Жаналиев, Ш.Токоев иштешкен.   Учурда  мектеп диектору  Г.Шайыкова.  2015-2016- окуу  жылына  карата  38 мугалим (алардын  ичинен  36 жогорку, 2 атайын орто, 8 билим беруунун отличниги) иштешет. Жалпы 372  окуучу билим алууда.

Бирдик  орто мектеби —  Көк Ирим  айыл  округунун   Бирдик  айылындагы мектеп. 1938-жылы  башталгыч мектеп  болуп уюшулган,  1941- жылы жети жылдык,  1971-жылдан  сегиз жылдык, 1983- жылдан  орто   мектеп болгон. Алгачкы  мектеп  жетекчилери  Ж.Кадыров,  кийин  М.Садабаев, К.Мурзакимов, Т.Сатыбалдиев, О.Кармышов, К.Кураналиев, А.Камчыбеков, М.Чолпонкулов иштешсе, учурда директор болуп Б.Кураналиева.  2015-2016-окуу жылында  мектепте 26 жогорку, 9 билим беруунун отличниктери эмгектенуудо.  238 окуучу билим алууда.

Маатмуса Абдыжапаров  атындагы орто  мектеби —   Каргалык  айыл  округунун  Чет Булак  айылындагы мектеп. 1927-жылы  Султанаалынын  тамын мектеп  кылып, башталгыч билим  берүүчү  мектеп ачылган. 1950-жылдан  жети жылдык, 1972-жылдан сегиз жылдык, 1977-жылдан  орто  мектеп, 1990-жылдан  он бир жылдык орто мектеп болуп уюшулган. Алгач  мектептин  директору  болуп  Мааткеримов  Маша  иштеген.  1947- жылы мектептин директору болуп Куланбаев  Чалбай  дайындалган.  Ал окуу  тарбия иштеринен  тышкары мектептин  айланасын  жашылдандырууга  аракеттерди коргон.  1967-жылы  Абдыжапаров  Маатмуса  директор болуп , мектептин имараты жараксыз  болгондуктан  2 корпустан  турган  150 орундуу  мектеп   салдырган . 2006-жылы  Чет Булак  орто мектебине  Маатмуса Абдыжапаровдун ысымы берилген.  Алгач  мектептин директору М.Мааткеримов, Ч.Куланбаев, Энтериева, Ш.Күрөнкеев, К.Дооронбекова, Ө.Мамбеталиев, К.Абдырахманов, Т.Салиманов, М.Абдыжапаров, Ш.Стамбаев, А.Абышбаев, Т.Эралиев, А.Ашырбеков, Э.Базаров, Р.Калиев, К.Артыкбаев, Г.Эгешова, Ж.Казыбаев, учурда мектеп директору Орунбаева Назира.

Азамат уулу  Калдыбай  атындагы орто  мектеби — Тогуз Торо  айыл округунун  Дөдөмөл  айылындагы  мектеп  1936-жылы  Дөдөмөл  башталгыч мектеби ачылган.  1941- жылы 7 жылдык,  1973 -жылы   орто мектеп аталып атактуу  револютционер  полководец   Н.В.Фрунзенини ысымы берилген. Алгач мектептин директору Ж.Акимбаев, кийин Романов, Алымбаев, Дуйшеев. С.Минбаев, А.Акбаева,  К.Мурзакимов, Токтоназаров, Турдиев, Т.Салиманов, М.Мамырканов., Б.Мамытбеков, Т.Сатыбалдиев, К.Тынымсейитов., Р.Барылбекова, Т.Какаева, Э.Алымбеков. Учурда  мектептин директору Т.Эгенбердиева  иштейт. 2015-2016- окуу  жылына карата 25 мугалим (алардын ичнен 23 жогорку, 1 атайын орто, 1 буто элек жогорку, 2 билим беруунун отличниги ) эмгектенуудо.

Маруса Жаңыбаева  атындагы орто  мектеби-  Каргалык  айыл округунан  Казарман  айылындагы мектеп.  1988-жылы толук  эмес  орто мектеп болуп ачылган. 1989-жылы орто мектепке айланган. Мектептин  директорлугуна  Аттоокуров  Сапар  дайындалган. 1997-2012-жылдыры мектептин директору  болуп  Уулбүбү Андакулова  иштеген. Учурда  мектептин  директору   С.Аттокуров. 2015-2016- окуу жылына  карата  31 мугалим  (алардын  28  жогорку,  3 атайын орто, 5 мугалим билим берүүнүн  отличниги)  эмгектенип жатышат.

Тогуз Торо  райондук  балдар – өспүрүмдөр  чыгармачылык  борбору.

1975-жылы уюшулуп, Тогуз Торо  пионерлер үйү, 1990-жылы балдар –өспүрүмдөр   үйү, 2002- жылдан балдар- өспүрүмдөр   чыгармачылык үйү  деп аталып, алгач  Акматова  Шайырбүбү  жетектеген.2016 жылы 3- мартта  Тогуз Торо  райондук  балдар- өспүпүрүмдөр  чыгармачылык  борбору  деп  аталган.  Балдардын мектептен сырткаркы   бош убактыларын  уюштуруу, таланттуу балдардын  шыгын  өстүрүп, чыгармачылыктарына  жардам көрсөтүү ж.б  багытта иш алып барышат.  Гитара, аккордион, комуз, бий,  сүрөт  чет тил,  кулинария, компьютер,  куурчак театр , кол өнөрчүлүк,  Манас таануу  II ийирим иштеп , 332  окуучу  тартылган.  Учурда  Тогуз Торо  райондук  балдар- өспүрүмдөр чыгармачылык  борборунун  директору  Г.Атамкулова.

Саймалуу — Таш орто мектеби – Атай  айыл округунун  Карл Маркс  айылындагы  мектеп .  1929- жылы башталгыч билим буруучу  мектеп  ачылган.  1941-жылы жети жылдык  мектеп ачылып ,  1949-жылы  окуучулардын  санынын жетишсиздигинен  жабылган. 1972-жылы Молотов  айылында (азыркы Карл  Маркс )  башталгыч мектеп , 1987-жылдан сегиз  жылдык, 1994- жылдан баштап  Саймалуу –Таш  орто мектеби  деп  аталган.Алгач мектептин директору  М. Чокаев, кийин К. Байманбетов, Ж. Чукулдаев,      К. Танаев, Ш. Стамбаев,  К. Артыкбаев. А. Абышбаев, Т. Сейдалиева, А. Шерматов.  Учурда  мектептин  директору  Б.Чоюбекова. 2015-2016- окуу жылына карата  24 мугалим  ( алардын ичинен  20  мугалим  жогорку, 1 атайын орто, 3  бутпөгөн  жогорку, 3 билим берүүнүн отличниги)  эмгектенип, 134 окуучу  билим алууда.

 “Келечек”  мектепке чейинки  билим  берүү уюму .

1959-жылы уюшулган, 25 орундуу болгон. 1961-жылы  50 орун,  1963-жылы  140 орун, 2003-жылы 150 орунга  көбөйгөн. 2001-жылы “Жылдын мыкты   балабакчасы”  кароо  сынагында  Жалал Абад  облусу боюнча  2- орун, 2010-жылы 2-орунга ээ болгон.  Алгач  жетекчиси   Игорьева  Нина  Николаевна, кийин  К.Абакирова, З.Шералиева, Ж.Абдылкайырова, Д.Кашкариева болушкан.  Учурда  директору С.Давлетова. Бүгүн  (9  жогорку билимдүү, 1 атайын орто  билимдүү, 3 билим берүүнүн отличниги)  тарбиячылар  иштешет.

“Күнчубак”  мектепке чейинки билим берүү  уюму.

1997-жылы  Макмалалтын  кен  комбинатына  караштуу “Солнышко”  балдар бакчасы  кыргызча которулуп  “Күнчубак” балдар  бакчасы  болуп  уюшулган . Алгачкы  жетекчиси  К.Жолдошова, кийин  А.Төлөгөнова , Э.Кыдыралиева , Ц.Кудашова , С.Давлетова  болушкан . Учурда  директору  Г. Далиева .   Бүгүнкү учурда  4 топто  150 бала  тарбияланып , 7  тарбиячы, 1 музыкалык жетекчи , 1 мед. айым, 4 жардамчы  тарбиячы иштейт. 6 тарбиячы  жогорку билимдүү, үчөө атайын  орто билимдүү, 5 билим  берүүнүн  отличниги.

Эмилбек  Касымалиев   атындагы  орто  мектеби-  Кара Суу  айыл  округунун  Табылгыты   айылындагы  мектеп .  1937-38-жылдары  Сары Булун   кыштагында  Хуснидинов  деген   адамдын  (улуту татар)   демилгеси  менен  Комсомол   башталгыч  4 жылдык   мектеби  негизделген. 1942- жылы  жети жылдык,  1980- жылдан сегиз жылдык,  1988-жылдан  он жылдык  орто  мектеп болгон. Мектептин алгачкы  директору   А.Мамырова, кийин М.Кабаев, М.Шакирова, Б.Жумалиева, К.Чеңгелов, И.Токтоналиев, Б.Мааткеримов, Ж.Мааткеримов, А.Сабыканов. Учурда   мектептин директору  Т. Эралиев. 2015-2016- окуу жылына  карата 21 мугалим ( алардын 18  жогорку, 3  атайын орто, 6 билим берүүнүн   отличниктери, бир  Кыргыз Республикасынын  Президентинин  “Ардак грамотасынын” ээси) эмгектенет.

Отор  Чопиев  атындагы   балдар спорт мектеби –Каргалык айыл округунун  Казарман айылындагы  мектеп. 1971-жылы негизделип,  анда  үч  секция  (“эркин күрөш”, “волейбол”, “футбол”) иштеген . 1975-жылы жаңы спорт мектеби салынган. 2007-жылы райондун балбаны,  областык, республикалык күрөш боюнча чемпиону  Отор Чопиевдин  ысымы  берилген. Жаштарды спортко тартуу, ден соолугун чындоо ж.б багытта иш жүргүзөт.  Алгач мектеп директору К.Асанов, кийин А.Күйкеев, Н.Апиев, Ж.Токтогулов, Б.Сыдыев дайындалышкан. Учурда мектеп директору Б.Дүйшеев  иштейт. Азыркы учурда  эркин күрөш, тогуз коргоол, ордо, шахмат, волейбол, бокс, теннис,  оор атлетика, футбол, грек-рим күрөшүү секциялары иштөөдө. 13 машыктыруучу  эмгектенет. 2016-2017- окуу жылында   “алыш” күрөш секциясы  ачылуу алдында.

Аскалы башталгыч мектеби  Тогуз Торо айыл өкмөтүнүн Өрнөк айылындагы  мектеп.  Өрнөк айылы райондун борборунан 20 км алыс турат. Мектеп 1993-жылы курулуп  бүтүп,  ишке берилген. Алгач мектепке башчы болуп  М.Калчабаев иштеген. Кийин М.Жаманкулова, 2005-жылдан бери  Г.Токтобаева жетектейт.  Мектепте  бугунку кундө 14 бала билим алат. Уч мугалим  эмгектенет.

Барктабас  Ташматов  атындагы орто мектеби.

Атай айыл  өкмөтүнүн   Атай  кыштагындагы  мектеп 1931-жылы  кыргыздын  улуу демократ  акыны   Тоголок Молдо  (Байымбет  Абдрахманов) жана  Жалал –Абад   уездинен келген  педагог (Хаменовдун) демилгеси  менен  башталгыч  мектеп (Атай атындагы мектеп)  ачылган. 1939-40- жылдары  жети жылдык  мектеп (15-45тей окуучу  билим алган), 1967-жылы  сегиз жылдык  мектеп  болгон. 1968-жылы  мектептин  директору  Ташматов  Барктабастын  жана  мугалимдердин  демилгеси менен  жаңы мектеп  курулган. 1973-74-окуу жылында  орто мектеп  болуп , 44 окуучу  бүткөн. 1993-жылдан  мектепке           Ташматов Барктабастын мектепке кошкон  салымын эске алып,  окуу-тарбия  ишине, кадрларды  даярдоо  жана тарбиялоодо  сиңирген эмгеги үчүн  мектепке  анын  ысымы берилген. Алгач мектеп директору  К.Дөөталиев, кийин Б. Ташматов, Ж. Токтогонов, И.Асанбеков,  А.Илебаев, Ш.Станбаев, Эркинбек уулу Жумгалбек, Ш.Калыков  иштешкен. Учурда  мектептин  директору  Б.Жылтырова.  2015-2016- окуу  жылында 38- мугалим (алардын  ичинен 35 жогорку билимдүү, 1  атайын орто  билимдүү, 2 бүтпөгөн  жогорку , 5 билим  берүүнүн  отличниги)  эмгектенип,  291 окуучу  билим алууда.

Ыдырыс Кадыркулов атындагы орто  мектеби

Тогуз-Торо  айыл өкмөтүнүн  Кош-Булак  айылындагы мектеп. 1936-1958-жылга чейин  Кайынды  жети жылдык  мектеби болуп  ачылган.  Алгач  мектеп жетекчилери Үмөталы  Ботоканов,Жылтыр Акимбаев болушкан. Мектеп Дөдөмөлдөгү  Фрунзе  (азыркы Калдыбай) мектебине  караган. 1-4-классты  бүтүргөн окуучулар,  мектеп- интернатта   жашап, Дөдөмөлдө  билим  алууну  улантышып, 5-10- класстарда  окушкан. 1989-жылы жаңы  мектептин имараты   салынып, Улуу Ата Мекендик Согуштун “Даңк”  орденин  толук кавалери, жылкычы  Ыдырыс Кадыркуловдун  ысымы  ыйгарылган. 1995-2000-жылдарга  чейин  окуучулардын саны  аз,  жетишсиздигинен  сегиз жылдык, 2000-жылдан  кайрадан  он бир  жылдык  мектеп  болгон.  Мектеп директорлору С. Миңбаев, М.Тумаков, А.Өмүралиев, Б.Шайнаев, Т.Назаралиев, Т.Бекеева, Т.Мамыралиев, Э.Алымбеков болушкан.  Учурда  мектеп директору  Г.Жээналиева. 23 мугалим (алардын ичнен 16 жогорку, 3атайын орто, 3 бүтпөгөн жогорку, 2 билим берүүнүн отличниги)  эмгектенип, 100 окуучу окуйт (2016).

Комментирование запрещено